Loading...

HOME ABOUT US PRODUCTS WHERE TO BUY CONTACT US
 
TAICERA PUBLICATION
5S ACTIVITIES IN TAICERA (VIETNAMESE)
MỤC ĐÍCH
       Để tạo ra hoạt động nhà máy và trạng thái quản lý đạt tới mức không nguy hiểm, không thất bại, hiệu quả cao, vì vậy thực hiện hoạt động 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng), để đào tạo toàn thể công nhân viên tự tạo thói quen tốt, thường ngày trong nơi làm việc của bản thân, đối với môi trường và hiện tượng bất hợp lý như rối loạn bừa bãi, ách tắc cản trở, dơ bẩn ô nhiễm..., thông qua sự khởi phát bản thân có ý nguyện sẵn sàng cải thiện, bất cứ mọi nơi chấn chỉnh sạch sẽ, làm cho môi trường làm việc của nhà máy ngày càng hợp lý, thuận tiện, trong sạch, mà sau đó để tạo thành một nhà máy sạch sẽ, có quy luật.
 

Ý NGHĨA VÀ THEO ĐUỔI HIỆU QUẢ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA 5S

Phân loại

Ý nghĩa

Hiệu quả

Mục đích

Sắp xếp

Phân rõ ràng những đồ vật cần hoặc không cần thiết, sẽ vứt bỏ những đồ vật không cần thiết

1.Giảm thấp lượng hàng tồn kho

2.Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng

   ngăn nắp đồ vật, dụng cụ sắp xếp

   chỉnh tề, không được bừa bãi

3.Không nên lãng phí thời gian đi tìm

   kiếm đồ vật dụng cụ cần dùng

4.Không có tình trạng nơi làm việc

   không an toàn

5.Không dò rỉ dầu, không dò rỉ khí

 

 

1.Giảm thấp giá

   thành

2.Nâng cao hiệu

   quả

3.Nâng cao chất

   lượng

4.Giảm thấp thất

   bại

5.Nâng cao tinh

   thần và động lực

6.Nâng cao an toàn

   lao động

Chỉnh đốn

Sắp xếp quy hoạch nơi làm việc, những đồ vật cần dùng có thể lập tức tiện tay lấy được

Dọn dẹp

Làm cho nơi làm việc không có rác, không ô nhiễm, không có hiện trạng vật khác thường

1.Bảo dưỡng và nâng cao tính năng

   của  thiết bị máy móc

2.Dọn dẹp nơi trọng yếu của thiết bị

   máy móc và đồng thời kiểm tra

3.Luôn để môi trường nơi làm việc dọp sạch sẽ

4.Loại bỏ những nguyên nhân gây ra

   thảm họa

Sạch sẽ

Tùy lúc luôn duy trì nơi làm việc không có rác, không ô nhiễm, không có hiện trạng vật khác thường

Giáo dục hoặc

kỷ luật

Tự tạo thói quen thành lập sự việc và các mục quy định

1.Giảm tính không cẩn thận

2.Tuân thủ các hạng mục quy định

3.Bồi dưỡng quan hệ giữa con người

   tốt


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG 5S CỦA TAICERA 
Làm chủ nắm bắt kiến thức cơ bản của biện pháp quản lý hiện trường 5S, nếu chưa có khả năng thực hiện hoạt động 5S. Bởi vì các bước thực hiện, phương pháp không đúng sẽ dẫn đến sự trùng lặp không hiệu quả, thậm chí có các trường hợp bị hủy bỏ giữa chừng mà không phải là hiếm. Vì vậy, nắm bắt chính xác các bước, phương pháp là rất quan trọng. 
 
Bước 1: Thành lập tổ chức thực hiện
Bước 2: Chuẩn bị thực hiện phương trâm và mục tiêu
Bước 3: Chuẩn bị công việc kế hoạch và phương pháp thực thi
Bước 4: Mỗi bộ phận thực hiện giáo dục đối với toàn bộ nhân viên
Bước 5: Vận động tuyên truyền trước khi hoạt động
Bước 6: Thực thi, định điểm, định nội dung, định lượng, địa điểm, phương pháp, biểu tượng
Bước 7: Đánh giá các hoạt động để xác định rõ
Bước 8: Đánh giá và thưởng phạt, căn cứ theo điều lệ cuộc thi hoạt động 5S đánh giá thực hiện, công bố thành tích, thực thi thưởng phạt
Bước 9:  Kiểm điểm và chỉnh sửa, thông qua thẩm tra thực hiện định kỳ quản lý 5S, tìm ra những chỗ không phù hợp để chỉnh sửa
Bước 10: Quy nhập vào trong hoạt động quản lý thường xuyên tiêu chuẩn hóa, chế độ hóa thực sự hoàn hảo  

Go Dau Industrial Zone, Phuoc Thai, Long Thanh District, Dong Nai Province.
Tel: +84 (0251) 3841-596 (4 lines)
Fax: +84 (0251) 3841-970, 3841-592 (2 lines)
Email: www@taicera.com
     
Online 0037
Total visitors 579,569
Copyright 2020 © Taicera Enterprise Company! All Rights Reserved!